GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Hệ thống cấp phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp là dịch vụ công đầu tiên của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được cung cấp trực tuyến, thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Hệ thống cấp phép Vật liệu nổ công nghiệp trực tuyến góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm tải giấy tờ trong hoạt động cấp phép. Thông qua Hệ thống, doanh nghiệp có thể nộp đề nghị nộp hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trực tuyến qua mạng Internet.

Tin tức

Hội thảo "Xây dựng hệ thống xác thực điện tử phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính" Ngày 25/06/2010, Cục Ứng dụng CNTT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo "Xây dựng hệ thống xác thực điện tử phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính" tại tỉnh Ninh Bình
» Tập huấn Hệ thống cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trực tuyến (24/06/2010)
» Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp (05/04/2010)

Liên kết

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?